Regnskab for 1.01.16 til 31.12.16

Overført fra 2015  48.092,75 kr.

Sorø Kommune, kr. til kr.                   20.000,00 kr.

Sorø Kommune, grundtilskud                 97.550,00 kr.

Sponsor og deltagerbetaling  38.000,00 kr.

I alt til uddeling efter ansøgning mv.  203.642,75kr.

 

Uddelinger efter ansøgning  89.200,00 kr.

Projekt Elitens DNA  54.421,00 kr.

Website    3.777,50 kr.

Gebyrer     246,00 kr.

Udgifter i alt  147.644,50 kr.

 

Beløb til overførsel til 2017 til tilskud og projekter   55.998,25 kr.

Merete Leisted Busk

 

Budget 2017

Primo saldo   55.998 kr.

Indtægt

Sorø Kommune, grundtilskud  78.550 kr.

(2015:  100.000 kr.,  2016:   97.550 kr.)

Sorø Kommune, Kr. til kr.  ? Kr.

Sponsorstøtte  ? Kr.

Udgift

Betalt restregning for Elitens DNA    37.500 kr.

Hjemmeside, gebyr      4.000 kr.

Uddelinger efter ansøgning  100.000 kr.

 

regnskab for 01-01-2015 til 31.12.2015